Διαγωνισμός eTwinning e-στολόγιο!

Κριτήρια αξιολόγησης

Προϋπόθεση για την υποβολή συμμετοχών είναι η σχετικότητα του ιστολογίου με τη δράση eTwinning και ιδιαίτερα η ανάδειξη ενός eTwinning έργου που υλοποιείται εντός του 2008-09 ή έχει υλοποιηθεί εντός του 2007-08. Οι συμμετοχές που δεν καλύπτουν την προϋπόθεση αυτή αποκλείονται αυτόματα.
 
Ακολουθούν τα κριτήρια αξιολόγησης. τα οποία αναλύονται στις επιμέρους συνιστώσες τους με τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας:
  
1. Περιεχόμενο (ποσοστό βαρύτητας 60%)
  • Παιδαγωγικά πλήρες και άρτιο περιεχόμενο (ποσοστό βαρύτητας 20%): πληροφορίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα. βάθος και ποιότητα των βασικών και υποστηρικτικών πληροφοριών και του υλικού που παρέχονται. επάρκεια των «πηγών» που χρησιμοποιήθηκαν. ακριβές και αξιόπιστο περιεχόμενο που θα υποστηρίζεται από παραθέματα που το επιβεβαιώνουν. καλή χρήση της Ελληνικής γλώσσας συντακτικά και ορθογραφικά.
  • Πρωτοτυπία περιεχομένου (ποσοστό βαρύτητας 40%): δημιουργικό και πρωτότυπο περιεχόμενο που αναδεικνύει και προάγει με ολοκληρωμένο τρόπο (συνεκτικό και σαφή) το eTwinning έργο της ομάδας και ιδιαίτερα: την παιδαγωγική και Ευρωπαϊκή του διάσταση. την έννοια της συνεργασίας. την καινοτομία των παρουσιαζόμενων θεμάτων. Δημιουργία και παρουσίαση νέων πηγών πληροφόρησης όπως συνεντεύξεις. έρευνες. ομαδικές παρατηρήσεις καθώς και αυθεντικά-πρωτότυπα έργα. φωτογραφίες ή ηχογραφήσεις με την χρήση πολυμέσων.
Περιεχόμενο που δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτων ή/και δεν εγείρει αξιώσεις τρίτων (όπως όλως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς συκοφαντικό περιεχόμενο ή/και υβριστικό περιεχόμενο ή/και περιεχόμενο που παραβιάζει το κοινόν περί δημοσίας αιδού αίσθημα κ.α.). Τυχόν παραβίαση των ανωτέρω. εφόσον διαπιστωθεί. επιφέρει αυτομάτως αποκλεισμό από τον διαγωνισμό σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού και αν διαπιστωθεί αυτή. οι δε Διοργανωτές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό και επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.
Περιεχόμενο ως αποτέλεσμα πρωτότυπης δουλειάς των μαθητών και όχι αντιγραφή άλλων πηγών με οποιονδήποτε τρόπο (η κλοπή πνευματικού έργου κάθε μορφής. εφόσον διαπιστωθεί. ισοδυναμεί με αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού. οι δε Διοργανωτές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό και επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.)
Η ανάρτηση ευκρινών φωτογραφιών ή βίντεο προσώπων παιδιών οφείλει να συνοδεύεται από έγγραφη έγκριση κηδεμόνα.

 
2. Δομή. Εμφάνιση. λειτουργία του ιστολογίου (ποσοστό βαρύτητας 40%)
  • Λειτουργικότητα (ποσοστό βαρύτητας 20%): σχεδίαση και διάταξη του ιστολογίου ώστε να είναι εύκολο στη χρήση καθώς και καλή οργάνωση του περιεχομένου. εύκολη ανάγνωση και πρόσβαση στο περιεχόμενο.  απουσία τεχνικών προβλημάτων (π.χ. χαλασμένοι σύνδεσμοι ή εικόνες. απουσία αρχείων κλπ.)
  • Δημιουργική χρήση των μέσων και πρωτοτυπία στην εμφάνιση (ποσοστό βαρύτητας 20%):  δημιουργική χρήση των μέσων (π.χ. εικόνες. ήχος. βίντεο. γραφικά. παιχνίδια. διαδραστικά στοιχεία κλπ.) που ενισχύουν την παρουσίαση των πληροφοριών. προσελκύουν τον χρήστη και διευκρινίζουν-υποστηρίζουν το βασικό περιεχόμενο. δημιουργική /πρωτότυπη προσέγγιση χρωμάτων. γραμματοσειρών και συνολικής διάταξης.
 
Υπογραμμίζεται ότι κατά την αξιολόγηση των ιστολογίων από την Επιτροπή. η σχετική βαθμολόγηση κάθε ιστολογίου θα πραγματοποιείται με γνώμονα πάντα τις δυνατότητες των μαθητών ανά διαγωνιστική κατηγορία.  
 
 
Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.