Ημερίδες

Τηλεκπαιδεύσεις

Εκπαιδεύσεις ΙΤΕ

Διαδικτυακό μάθημα του eTwinning «Κοινότητες & Ιστολόγια στο ΠΣΔ»

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning ανακοινώνει το διαδικτυακό μάθημα «Μένουμε Σπίτι με το eTwinning». Το διαδικτυακό μάθημα αποσκοπεί στην ενημέρωση και ταχεία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην χρήση των blogs του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας των μαθημάτων τους από το σπίτι.

Περισσότερα...

«Μένουμε Σπίτι με το eTwinning»

Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση - Εργαλεία επικοινωνίας - Εργαλεία συνεργασίας - Συμβουλές

Η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning ανακοινώνει το διαδικτυακό μάθημα «Μένουμε Σπίτι με το eTwinning». Το διαδικτυακό μάθημα αποσκοπεί στην ενημέρωση και ταχεία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση εργαλείων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας των μαθημάτων τους από το σπίτι.

Περισσότερα...

Eπιλογή εθελοντών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της δράσης «Structural Reform Support Service: Digital Education Project, Phase II» στο πλαίσιο του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2019-20»

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης προς Εκπαιδευτικούς Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση ψηφιακού υλικού με στόχο την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών που αναρτήθηκε στο http://www.etwinning.gr/news/2016-02-29-10-13-24/996-2019-11-11-10-01-02, υποβλήθηκαν 275 αιτήσεις. Η επιτροπή εξαίρεσε τις αιτήσεις που είχαν αρνητικές απαντήσεις σε επιμέρους ερωτήματα καθώς και κενές περιγραφές στα πεδία των σχολίων. Με την εφαρμογή των ανωτέρω, παρέμειναν 63 αιτήσεις με πλήρεις εγγραφές. Από αυτές, οι 6 αιτήσεις αφορούσαν νηπιαγωγούς και οι οποίες επιλέχθηκαν. Για τις υπόλοιπες 57 αιτήσεις, η επιλογή έγινε ως εξής. Η επιτροπή μελέτησε αναλυτικά και αξιολόγησε τις απαντήσεις των αιτούντων στις ερωτήσεις και προτείνει εκπαιδευτικούς που διαθέτουν: (α)  Πλούσια εμπειρία ως επιμορφωτές, (β) Εμπειρία σε καινοτόμες και συνεργατικές δράσεις, όπως το eTwinning, Erasmus Plus και άλλες. Παράλληλα, από το υποσύνολο των αιτήσεων, η επιτροπή επικεντρώθηκε στην περαιτέρω επιλογή τους με βάση την ποικιλότητα των παρακάτω κριτηρίων του ερωτηματολογίου και ειδικότερα: (α)Την ειδικότητα των αιτούντων εκπαιδευτικών, (β) την βαθμίδα εκπαίδευσης και (γ) τη γεωγραφική διασπορά.

Περισσότερα...

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ETWINNING»

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα») και προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.

Περισσότερα...

Πρόσκληση προς Εκπαιδευτικούς Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης για την διαμόρφωση ψηφιακού υλικού με στόχο την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο του προγράμματος Digital Education Phase II του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Structural Reform Support Service, ζητούνται εθελοντές εκπαιδευτικοί για να βοηθήσουν στη διαμόρφωση μιας πιλοτικής πλατφόρμας (MOOC) που στόχο θα έχει την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Σε συνεργασία με το European Schoolnet, οι εκπαιδευτικοί θα βοηθήσουν στην δημιουργία ψηφιακού υλικού από το European Schoolnet Academy (η επιλογή υλικού και η μετάφραση θα είναι συλλογική προσπάθεια), καθώς και νέου υλικού σε θεματικές που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό. Στόχος μας οι συνεργασία με  8-10 Έλληνες εκπαιδευτικούς από την Α’ Βάθμια και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευση (Δημοτικό έως Λύκειο) καθώς και 6 από προσχολική (Νηπιαγωγείο).

Περισσότερα...

Eπιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ eTwinning»

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα») και προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.

Περισσότερα...

Δελτίο τύπου Τελετής Βράβευσης 1ου ΓΕ.Λ. Ελευθερίου Κορδελιού, για το 1ο βραβείο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό eTwinning 2019!

Το 1ο ΓΕ.Λ. Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσσαλονίκης, η Δ/ντρια του σχολείου, κ.Σαχινίδου Μαρία, και η εκπαιδευτικός Αγγλικών,κ.Γκιοτλή Νάνσυ,σας προσκαλούν στην εκδήλωση βράβευσης, που συνδιοργανώνουν με την Κεντρική & την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning, την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019, στις 09.00 π.μ., στο RotondaHallτου ξενοδοχείου Lazart, στη Θεσσαλονίκη, Κολοκοτρώνη 16, Σταυρούπολη.  Η τελετή αφορά τη βράβευση για την κατάκτηση του 1ου Ευρωπαϊκού Βραβείου eTwinning 2019, στην ηλικιακή κατηγορία 16-19 (https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/european-prizes-winners-2019.htm), για το έργο «InSightInMind (https://twinspace.etwinning.net/45476/home),(https://sightmind.weebly.com/), που εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-18, σε συνεργασία με τα ακόλουθα τέσσερα σχολεία:

Περισσότερα...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.