Ημερίδες

Τηλεκπαιδεύσεις

Εκπαιδεύσεις ΙΤΕ

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην eTwinning δράση για το STEM 4.0 για 500 σχολεία»

Με τις επιτυχημένες δράσεις του eTwinning STEM 1.0, STEM 2.0 και STEM 3.0 εξοπλίσαμε σχεδόν 800 σχολεία με κιτ ρομποτικής και 3d εκτυπωτές, αλλά και υποστηρίξαμε τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση έργων STEM – eTwinning και με την επιμόρφωσή τους.

O Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning σχεδιάζει την συνέχεια της δράσης με το STEM 4.0, στοχεύοντας αυτή την φορά στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και διαφορετικότητας! 

Ωφελούμενα σχολεία: 500 Σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ΣΔΕ, Μειονοτικά, Φυλακών, Δυσπρόσιτων Περιοχών, Ειδικά.

Η δράση θα προμηθεύσει στα σχολεία που θα επιλεγούν ένα από τα παρακάτω κιτ εκπαιδευτικής ρομποτικής:

 • 100 Beebot, για τα Νηπιαγωγεία που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια
 • 100 Edison, για τα Δημοτικά που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια
 • 100 Microbit, για τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια
 • 100 Arduino, για τα Γυμνάσια και Λύκεια που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια

ή

 • 100 3d εκτυπωτές (αφορά όλες τις βαθμίδες σχολείων που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια)

Τα αποτελέσματα που αναμένουμε από τη συνέχιση της διαδικασίας θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη έργων για επίλυση αυθεντικών προβλημάτων, προκειμένου να αποδειχθεί στους μαθητές σχετικά με τις σταδιοδρομίες που σχετίζονται με STEM και τα οφέλη της απασχόλησης τους σε αυτούς τους τομείς.

Τα σχολεία που μπορούν να κάνουν αίτηση είναι:

Σε περίπτωση που έχουμε περισσότερες αιτήσεις σε κάποια κατηγορία, τα σχολεία θα επιλεγούν με  κριτήρια eTwinningδηλαδή τα eTwinning έργα που έχουν υλοποιηθεί, το ποσοστό των ενεργών εκπαιδευτικών ως eTwinners, οι εθνικές και ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας που έλαβαν κλπ. καθώς και την πρότερη ενασχόλησή τους στο χώρο των Τ.Π.Ε. και οτιδήποτε καινοτόμο στην τεχνολογία.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις σε μια κατηγορία είναι λιγότερες θα επιλέξουμε σχολεία από άλλες κατηγορίες ή θα γίνει νέα πρόσκληση.

Σχολεία που έχουν λάβει εξοπλισμό από τις προηγούμενες δράσεις STEM 1.0, STEM 2.0 και STEM 3.0 μπορούν να κάνουν αίτηση, αλλά θα προηγηθούν τα σχολεία που δεν έχουν λάβει μέχρι τώρα εξοπλισμό. Για τους 3d εκτυπωτές θα πρέπει να μην έχει ήδη το σχολείο 3d printer από δράση του eTwinning ή άλλη δράση.

Για να κάνει αίτηση ένα σχολείο θα πρέπει το σχολείο να είναι γραμμένο στο eTwinning καθώς και τουλάχιστον 2 εκπαιδευτικοί του σχολείου, εκτός από τα μονοθέσια σχολεία πχ νηπιαγωγεία που αρκεί να είναι ένας εκπαιδευτικός.

Η δράση θα υλοποιηθεί συμπληρωματικά με τα on line σεμινάρια που υλοποιεί το eTwinning. Δηλαδή τα σεμινάρια θα υποστηρίξουν με το εκπαιδευτικό υλικό τους την δράση, αλλά θα διοργανωθούν και διαδικτυακά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς σε θέματα STEM, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξειδικευτούν στην κοινότητα eTwinning STEM και μέχρι το τέλος της δράσης να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές. Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν αίτηση για εθνική ετικέτα ποιότητας. Παράλληλα τα σχολεία που θα επιλεγούν, μαζί με τα σχολεία των προηγούμενων δράσεων STEM, θα επικοινωνούν, μέσω της Κοινότητας Σχολείων που θα δημιουργηθεί και στόχο έχει το μοίρασμα των εμπειριών και την αλληλοϋποστήριξη.

Μέσω της δράσης θα επιλεχθούν 500 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα παραλάβουν εξοπλισμό ρομποτικής ή 3d printers.

Η πρόσκληση αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης.

Ο έλεγχος ότι έχουν υλοποιήσει έργο θα γίνει από τον υπεύθυνο της δράσης  STEM και πριν το τέλος τoυ 2023.  Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν αίτηση για εθνική ετικέτα ποιότητας. Η διάδοση της δράσης θα πρέπει να γίνει στο τέλος της δράσης σε συνεργασία με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ή/και και άλλους ειδικούς στην παιδαγωγική καινοτομία και STEM. Θα υπάρξει αναφορά στο τέλος της χρονιάς στην ΕΟΥ και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου μαζί με τον αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και την ευρύτερη σχολική κοινότητα.

Ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης της δράσης eTwinning επιφυλάσσει τα δικαιώματα του εξοπλισμού για διάστημα ενός έτους και μετά μεταφέρεται στο σχολείο. Ο εξοπλισμός μετά το έργο θα παραμείνει στο σχολείο γιατί αυτό είναι το σημείο όπου το eTwinning μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική πρόκληση για τη βελτίωση των κινήτρων στα παραπάνω.

Παρατηρήσεις

Τo είδος των κιτ ρομποτικής μπορεί να αλλάξει, αν προκύψουν προβλήματα στην διαδικασία.

Θα γίνει προσπάθεια να υπάρχει γεωγραφική κατανομή στα σχολεία, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των σχολείων.

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός που θα λάβουν τα σχολεία είναι:

 • 100 Beebot, για τα Νηπιαγωγεία
 • 100 Edison, για τα Δημοτικά
 • 100 Microbit, για τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια
 • 100 Arduino, για τα Γυμνάσια και Λύκεια

ή

 • 100 3d εκτυπωτές 

Για την υποστήριξη αυτής της δράσης θα υλοποιηθούν και αντίστοιχα on line σεμινάρια και webinars. Τα σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν και εκπαιδευτικοί, τα σχολεία των οποίων έχουν προμηθευτεί εξοπλισμό από προηγούμενες δράσεις του eTwinning.

Κριτήρια επιλογής των σχολείων

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί από το κάθε σχολείο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναφέρεται παρακάτω με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης σχολικής μονάδας.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν θα πρέπει:

 • Να εγγράψουν ένα ευρωπαϊκό έργο eTwinning προσανατολισμένο στο STEM με αξιοποίηση του εξοπλισμού, τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας.
 • Να υποβάλουν αίτηση για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας με την ολοκλήρωση του έργου.

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί από το κάθε σχολείο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναφέρεται παρακάτω με τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης σχολικής μονάδας. Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης όσον αφορά στα υποβαλλόμενα στοιχεία, ότι είναι αληθή.

Πατήστε  Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας.

 Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 20/01/2023.

Τα ονόματα όσων επιλεγούν θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα: http://www.etwinning.gr.

 

Ο υπεύθυνος της δράσης STEM 4.0

Νίκος Τζιμόπουλος

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.