Παλιότερες Τηλεκπαιδεύσεις eTwinning1.18-06-2024 στις 18:00 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 90

2.17-06-2024 στις 09:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

3.14-06-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

4.11-06-2024 στις 18:30 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 90

5.11-06-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

6.06-06-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

7.06-06-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

8.03-06-2024 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

9.31-05-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

10.29-05-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

11.28-05-2024 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

12.28-05-2024 στις 16:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

13.27-05-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

14.27-05-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

15.22-05-2024 στις 19:15 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

16.22-05-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

17.20-05-2024 στις 18:00 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 90

18.14-05-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

19.19-04-2024 στις 18:00 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 90

20.18-04-2024 στις 19:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

21.18-04-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

22.15-04-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

23.15-04-2024 στις 16:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

24.14-04-2024 στις 14:58 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 1

25.12-04-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 60

26.08-04-2024 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

27.08-04-2024 στις 11:45 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 150

28.03-04-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

29.02-04-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

30.01-04-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

31.01-04-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

32.29-03-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

33.29-03-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 60
34.28-03-2024 στις 18:30 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 90

35.28-03-2024 στις 17:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

36.28-03-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90
37.27-03-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

38.27-03-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

39.22-03-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

40.21-03-2024 στις 18:30 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

41.21-03-2024 στις 17:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

42.21-03-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

43.20-03-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

44.20-03-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

45.19-03-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

46.13-03-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

47.11-03-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

48.08-03-2024 στις 19:30 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 90

49.08-03-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

50.08-03-2024 στις 17:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

51.07-03-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

52.06-03-2024 στις 18:30 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

53.06-03-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

54.05-03-2024 στις 19:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

55.05-03-2024 στις 18:30 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

56.05-03-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

57.04-03-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

58.01-03-2024 στις 19:30 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 90

59.01-03-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

60.01-03-2024 στις 17:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

61.01-03-2024 στις 17:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

62.01-03-2024 στις 16:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

63.29-02-2024 στις 17:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

64.29-02-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

65.28-02-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

66.28-02-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

67.28-02-2024 στις 16:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

68.27-02-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

69.26-02-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

70.26-02-2024 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

71.23-02-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

72.23-02-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

73.23-02-2024 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

74.22-02-2024 στις 18:30 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 60

75.22-02-2024 στις 17:30 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

76.22-02-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

77.21-02-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 120

78.20-02-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 120

79.20-02-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

80.19-02-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 120

81.19-02-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

82.19-02-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

83.19-02-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 120

84.16-02-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

85.15-02-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 60

86.14-02-2024 στις 16:30 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

87.12-02-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

88.12-02-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

89.08-02-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

90.06-02-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

91.02-02-2024 στις 19:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

92.02-02-2024 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

93.31-01-2024 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

94.29-01-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

95.26-01-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

96.25-01-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

97.18-01-2024 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

98.18-01-2024 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

99.19-12-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

100.19-12-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

101.15-12-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

102.15-12-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

103.15-12-2023 στις 18:00 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 90

104.13-12-2023 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

105.13-12-2023 στις 06:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

106.11-12-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

107.08-12-2023 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

108.07-12-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

109.06-12-2023 στις 06:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

110.05-12-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

111.05-12-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

112.04-12-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

113.04-12-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

114.04-12-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

115.04-12-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

116.04-12-2023 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

117.01-12-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

118.01-12-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

119.01-12-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

120.01-12-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

121.30-11-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

122.29-11-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

123.29-11-2023 στις 17:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

124.29-11-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

125.29-11-2023 στις 16:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

126.28-11-2023 στις 18:30 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 120

127.27-11-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 120

128.27-11-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

129.27-11-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

130.27-11-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 120

131.24-11-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

132.24-11-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

133.24-11-2023 στις 16:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 60

134.23-11-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

135.23-11-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

136.22-11-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

137.22-11-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 120

138.22-11-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

139.22-11-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

140.21-11-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

141.21-11-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

142.20-11-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

143.20-11-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 120

144.17-11-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

145.17-11-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

146.16-11-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

147.16-11-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

148.16-11-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

149.16-11-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

150.15-11-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

151.15-11-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

152.14-11-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 120

153.14-11-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

154.14-11-2023 στις 17:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

155.13-11-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

156.13-11-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

157.13-11-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 120

158.13-11-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

159.10-11-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

160.10-11-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

161.10-11-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

162.10-11-2023 στις 15:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

163.09-11-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

164.08-11-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

165.07-11-2023 στις 18:30 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 90

166.05-11-2023 στις 18:30 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 120

167.03-11-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

168.20-06-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

169.31-05-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

170.31-05-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

171.26-05-2023 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

172.19-05-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

173.18-05-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

174.18-05-2023 στις 18:30 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 90

175.12-05-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

176.05-05-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

177.03-05-2023 στις 21:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

178.27-04-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

179.27-04-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

180.27-04-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

181.27-04-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

182.26-04-2023 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

183.06-04-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

184.06-04-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

185.06-04-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

186.05-04-2023 στις 20:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

187.05-04-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

188.05-04-2023 στις 17:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

189.04-04-2023 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

190.31-03-2023 στις 20:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

191.31-03-2023 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

192.30-03-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60 λεπτά

193.30-03-2023 στις 16:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

194.29-03-2023 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

195.28-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

196.28-03-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

197.27-03-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

198.27-03-2023 στις 18:00 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Συνεργατικές δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 120

199.24-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

200.23-03-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

201.23-03-2023 στις 16:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

202.22-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

203.22-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

204.21-03-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

205.17-03-2023 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

206.17-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

207.17-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

208.15-03-2023 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

209.15-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

210.13-03-2023 στις 20:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

211.13-03-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

212.13-03-2023 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

213.13-03-2023 στις 17:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

214.13-03-2023 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

215.10-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

216.10-03-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

217.09-03-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 70

218.09-03-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

219.09-03-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

220.09-03-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

221.09-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

222.08-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

223.08-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

224.08-03-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 2: Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

225.07-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 120

226.06-03-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

227.06-03-2023 στις 17:30 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

228.03-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

229.03-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

230.02-03-2023 στις 20:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

231.02-03-2023 στις 19:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

232.02-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

233.02-03-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

234.01-03-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

235.01-03-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

236.28-02-2023 στις 20:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

237.28-02-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 120

238.24-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

239.24-02-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

240.23-02-2023 στις 18:30 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

241.23-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

242.22-02-2023 στις 20:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

243.22-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

244.22-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 1: Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

245.22-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

246.22-02-2023 στις 17:30 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 90

247.22-02-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

248.21-02-2023 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

249.21-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

250.21-02-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

251.21-02-2023 στις 14:46 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 10

252.20-02-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

253.20-02-2023 στις 17:30 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

254.20-02-2023 στις 17:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

255.13-02-2023 στις 19:00 Ημερίδα για Αρχάριους 2: Δικτύωση, Εύρεση Συνεργατών - Εγγραφή έργου στην πλατφόρμα ESEP, διάρκεια (λεπτά): 60

256.13-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Αρχάριους 1: Για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

257.09-02-2023 στις 18:00 Ημερίδα για Προχωρημένους 3: eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 120

258.18-01-2023 στις 18:56 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

259.26-05-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

260.25-05-2022 στις 18:00 eTwinning και Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 120

261.25-05-2022 στις 12:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

262.17-05-2022 στις 18:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 60

263.13-05-2022 στις 19:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

264.13-05-2022 στις 18:00 eTwinning και Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 120

265.13-05-2022 στις 17:30 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

266.12-05-2022 στις 14:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

267.11-05-2022 στις 20:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

268.11-05-2022 στις 18:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

269.09-05-2022 στις 17:30 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

270.13-04-2022 στις 19:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

271.08-04-2022 στις 17:30 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

272.07-04-2022 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

273.06-04-2022 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

274.30-03-2022 στις 19:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 60

275.30-03-2022 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

276.30-03-2022 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

277.30-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

278.30-03-2022 στις 17:11 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

279.29-03-2022 στις 17:30 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

280.28-03-2022 στις 19:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

281.23-03-2022 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

282.23-03-2022 στις 17:13 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

283.22-03-2022 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

284.18-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

285.17-03-2022 στις 19:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

286.17-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

287.16-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

288.16-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

289.11-03-2022 στις 17:37 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

290.10-03-2022 στις 20:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

291.10-03-2022 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

292.10-03-2022 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

293.10-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

294.10-03-2022 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

295.10-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

296.04-03-2022 στις 19:30 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

297.04-03-2022 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

298.03-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

299.03-03-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

300.02-03-2022 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

301.01-03-2022 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

302.28-02-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

303.25-02-2022 στις 18:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

304.23-02-2022 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

305.22-02-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

306.22-02-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

307.21-02-2022 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

308.21-02-2022 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

309.17-02-2022 στις 18:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

310.10-02-2022 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

311.10-02-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

312.08-02-2022 στις 17:52 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

313.01-02-2022 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

314.27-01-2022 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

315.25-01-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

316.25-01-2022 στις 17:50 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

317.19-01-2022 στις 17:39 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

318.18-01-2022 στις 18:10 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

319.18-01-2022 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

320.12-01-2022 στις 17:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

321.11-01-2022 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

322.22-12-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

323.22-12-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

324.17-12-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

325.17-12-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

326.16-12-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

327.16-12-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

328.15-12-2021 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

329.14-12-2021 στις 18:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 120

330.13-12-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

331.13-12-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

332.10-12-2021 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

333.08-12-2021 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

334.07-12-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

335.07-12-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

336.07-12-2021 στις 17:30 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60 λεπτά

337.04-12-2021 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

338.03-12-2021 στις 19:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

339.03-12-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

340.03-12-2021 στις 17:30 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

341.02-12-2021 στις 19:20 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

342.01-12-2021 στις 17:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60 λεπτά

343.01-12-2021 στις 17:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

344.30-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

345.30-11-2021 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

346.30-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

347.30-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

348.29-11-2021 στις 18:00 eTwinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων, διάρκεια (λεπτά): 60

349.29-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

350.29-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

351.26-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

352.25-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

353.24-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

354.23-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

355.22-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60
356.22-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

357.19-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

358.18-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

359.18-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

360.18-11-2021 στις 12:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

361.16-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

362.16-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

363.16-11-2021 στις 17:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

364.15-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

365.15-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

366.15-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

367.15-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

368.13-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

369.13-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

370.12-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

371.12-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

372.12-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

373.12-11-2021 στις 17:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

374.12-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

375.12-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

376.11-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

377.11-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

378.11-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

379.11-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

380.11-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

381.10-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

382.10-11-2021 στις 17:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

383.09-11-2021 στις 19:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

384.09-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

385.08-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

386.08-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 120

387.05-11-2021 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

388.05-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

389.05-11-2021 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

390.04-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 120

391.02-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 120

392.01-11-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

393.29-10-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

394.29-10-2021 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

395.25-10-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

396.25-10-2021 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

397.07-07-2021 στις 17:30 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

398.28-06-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

399.20-06-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

400.06-06-2021 στις 19:00 Κατέκτησε την Επαυξημένη Πραγματικότητα μέσω του ARTutor (ver 3), διάρκεια (λεπτά): 60
401.26-05-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

402.19-05-2021 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

403.19-05-2021 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

404.18-05-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

405.21-04-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

406.19-04-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

407.16-04-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

408.11-02-2021 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

409.27-01-2021 στις 18:30 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

410.27-01-2021 στις 17:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

411.20-01-2021 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

412.18-12-2020 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

413.16-12-2020 στις 19:00 Χρήση του Adobe Connect, διάρκεια (λεπτά): 60

414.16-12-2020 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

415.11-12-2020 στις 19:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

416.09-12-2020 στις 18:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 60

417.09-12-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

418.08-12-2020 στις 19:10 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

419.08-12-2020 στις 18:00 eTwinning school, το σχολείο του μέλλοντος, διάρκεια (λεπτά): 60

420.07-12-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

421.05-12-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

422.04-12-2020 στις 19:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

423.04-12-2020 στις 18:30 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 90

424.04-12-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

425.02-12-2020 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

426.02-12-2020 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

427.30-11-2020 στις 18:00 Ψηφιακά εργαλεία και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 120

428.30-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

429.27-11-2020 στις 19:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

430.27-11-2020 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

431.26-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

432.26-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

433.25-11-2020 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

434.25-11-2020 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

435.23-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

436.23-11-2020 στις 18:00 eTwinning Schools, διάρκεια (λεπτά): 60

437.20-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

438.19-11-2020 στις 18:00 eTwinning school, το σχολείο του μέλλοντος, διάρκεια (λεπτά): 60

439.19-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

440.18-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

441.18-11-2020 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

442.18-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

443.16-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

444.13-11-2020 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

445.13-11-2020 στις 18:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

446.12-11-2020 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

447.11-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

448.11-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 3 - Σχεδιασμός ενός Ποιοτικού, Συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

449.10-11-2020 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

450.09-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

451.09-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

452.09-11-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

453.09-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

454.06-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

455.06-11-2020 στις 17:37 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

456.05-11-2020 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

457.05-11-2020 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

458.05-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

459.05-11-2020 στις 17:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

460.04-11-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

461.04-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

462.04-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για προχωρημένους 2 - Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

463.04-11-2020 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

464.04-11-2020 στις 17:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

465.02-11-2020 στις 19:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

466.02-11-2020 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

467.02-11-2020 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

468.31-10-2020 στις 12:00 eTwinning school, το σχολείο του μέλλοντος, διάρκεια (λεπτά): 30

469.31-10-2020 στις 11:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

470.30-10-2020 στις 20:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

471.30-10-2020 στις 19:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

472.30-10-2020 στις 18:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

473.30-10-2020 στις 18:30 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

474.30-10-2020 στις 17:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

475.29-10-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

476.29-10-2020 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

477.29-10-2020 στις 18:00 Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

478.29-10-2020 στις 17:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

479.27-10-2020 στις 19:30 Ημερίδα για προχωρημένους 1 - eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

480.22-10-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

481.22-10-2020 στις 17:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

482.21-10-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

483.20-10-2020 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

484.04-11-2019 στις 16:00 Η υγιεινή των συσκευών μας και η προστασία των χρηστών αναδυόμενων τεχνολογιών, διάρκεια (λεπτά): 60

485.10-10-2019 στις 16:00 H ασφάλεια στο διαδίκτυο για παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταρραχές και άλλες ειδικές δυσκολίες, διάρκεια (λεπτά): 60

486.30-09-2019 στις 16:00 Online gaming, διάρκεια (λεπτά): 60

487.15-07-2019 στις 12:00 eTwinning school, το σχολείο του μέλλοντος, διάρκεια (λεπτά): 60

488.27-06-2019 στις 17:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

489.21-06-2019 στις 16:00 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

490.20-06-2019 στις 18:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

491.19-06-2019 στις 18:00 Η πλατφόρμα eTwinning ως υποστηρικτής των προγραμμάτων Erasmus+, διάρκεια (λεπτά): 60

492.17-06-2019 στις 16:00 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

493.13-06-2019 στις 18:30 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

494.13-06-2019 στις 18:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

495.11-06-2019 στις 17:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

496.09-06-2019 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

497.07-06-2019 στις 18:00 Το επιχειρείν στην Εκπαίδευση eTwinning έργα και δράσεις!, διάρκεια (λεπτά): 90

498.03-06-2019 στις 18:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

499.30-05-2019 στις 18:00 2019! eTwinning έτος Δημοκρατικής Συμμετοχής! eTwinning έργα και δράσεις!, διάρκεια (λεπτά): 90

500.28-05-2019 στις 16:00 Πώς οι έφηβοι επηρεάζονται από τα πρότυπα στα social media, διάρκεια (λεπτά): 60

501.20-05-2019 στις 20:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

502.20-05-2019 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

503.16-05-2019 στις 16:30 Από το eTwinning στο STEM, διάρκεια (λεπτά): 60

504.10-05-2019 στις 18:00 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

505.22-04-2019 στις 18:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

506.17-04-2019 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

507.11-04-2019 στις 18:00 Λέμε ΟΧΙ στο Bullying! Λέμε ΟΧΙ στο Cybebullying! Λέμε ΝΑΙ στα έργα eTwinning!, διάρκεια (λεπτά): 90

508.03-04-2019 στις 18:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

509.21-03-2019 στις 16:00 H σημασία της ψηφιακής παιδείας στην εποχή των Fake news, διάρκεια (λεπτά): 60

510.18-03-2019 στις 20:00 Χρήση του Adobe Connect, διάρκεια (λεπτά): 60

511.07-03-2019 στις 19:30 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

512.21-02-2019 στις 19:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

513.07-02-2019 στις 19:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

514.18-01-2019 στις 16:00 Selfie etwinning, διάρκεια (λεπτά): 60

515.16-01-2019 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

516.11-01-2019 στις 18:30 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

517.09-01-2019 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

518.27-12-2018 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

519.13-12-2018 στις 19:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

520.13-12-2018 στις 18:00 Από το eTwinning στο Scientix: Introduction to Arduino, διάρκεια (λεπτά): 60

521.06-11-2018 στις 16:00 GDPR και προστασία προσωπικών δεδομένων στα σχολεία, διάρκεια (λεπτά): 60

522.04-11-2018 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

523.03-11-2018 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

524.02-11-2018 στις 17:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

525.02-11-2018 στις 16:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

526.31-10-2018 στις 17:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

527.24-10-2018 στις 18:00 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

528.21-10-2018 στις 18:00 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

529.15-10-2018 στις 20:29 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

530.12-10-2018 στις 18:30 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

531.05-10-2018 στις 18:00 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

532.02-10-2018 στις 19:00 eTwinning mobilities - Eπισκέψεις σχολείων, διάρκεια (λεπτά): 60

533.25-09-2018 στις 16:00 Βack to school package!, διάρκεια (λεπτά): 60

534.23-09-2018 στις 11:00 Χρήση του Adobe Connect, διάρκεια (λεπτά): 60

535.13-09-2018 στις 18:30 eTwinning η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης - Εκπαιδευτικές δεξιότητες 21ου αιώνα-συνεργατικά εργαλεία, διάρκεια (λεπτά): 90

536.08-07-2018 στις 20:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

537.28-06-2018 στις 19:00 Από το eTwinning στο STEM, διάρκεια (λεπτά): 90

538.26-06-2018 στις 20:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

539.22-06-2018 στις 18:00 Υπερβολική Ενασχόληση με το διαδίκτυο. Πότε η συμπεριφορά είναι προβληματική; Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και οι τρόποι ανίχνευσης, πρόληψης και αντιμετώπισης., διάρκεια (λεπτά): 90

540.20-06-2018 στις 18:30 Η Πολιτιστική μας Κληρονομιά. Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

541.20-06-2018 στις 17:30 eTwinning school, το σχολείο του μέλλοντος, διάρκεια (λεπτά): 60

542.18-06-2018 στις 18:00 eTwinning Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης. Τα επαγγελματικά συμφέροντα των Ελλήνων Εκπαιδευτικών, διάρκεια (λεπτά): 90

543.18-06-2018 στις 17:30 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

544.12-06-2018 στις 18:00 eTwinning Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης. Η Εκπαίδευση των προσφύγων και μεταναστών, διάρκεια (λεπτά): 90

545.11-06-2018 στις 19:30 Από το Etwinning στο Scientix και αντίστροφα!, διάρκεια (λεπτά): 60

546.08-06-2018 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

547.04-06-2018 στις 17:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

548.01-06-2018 στις 19:30 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

549.23-05-2018 στις 16:00 Η Ανοικτή Γραμμή Καταγγελιών για το Παράνομο Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο SafeLine και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών βάση του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού, διάρκεια (λεπτά): 60

550.17-05-2018 στις 06:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

551.15-05-2018 στις 20:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

552.15-05-2018 στις 19:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

553.10-05-2018 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

554.09-05-2018 στις 20:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 60

555.08-05-2018 στις 18:30 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

556.02-05-2018 στις 20:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 60

557.23-04-2018 στις 16:00 Υπερβολική Ενασχόληση με το διαδίκτυο. Πότε η συμπεριφορά είναι προβληματική; Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και οι τρόποι ανίχνευσης, πρόληψης και αντιμετώπισης., διάρκεια (λεπτά): 60

558.19-04-2018 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

559.29-03-2018 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

560.29-03-2018 στις 17:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

561.28-03-2018 στις 18:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 60

562.14-03-2018 στις 19:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

563.13-03-2018 στις 19:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

564.12-03-2018 στις 19:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

565.05-03-2018 στις 17:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

566.01-03-2018 στις 17:30 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

567.12-02-2018 στις 19:00 Ασφάλεια στο διαδίκτυο, διάρκεια (λεπτά): 60

568.06-02-2018 στις 17:00 Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2018, διάρκεια (λεπτά): 90

569.01-02-2018 στις 17:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

570.25-01-2018 στις 18:30 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

571.11-01-2018 στις 18:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

572.20-12-2017 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

573.14-12-2017 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

574.13-12-2017 στις 19:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60 λεπτά

575.11-12-2017 στις 18:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

576.06-12-2017 στις 17:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

577.20-11-2017 στις 20:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

578.15-11-2017 στις 16:00 Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2018, διάρκεια (λεπτά): 60

579.11-10-2017 στις 18:30 Νέο ψηφιακό υλικό για όλες τις ηλικίες του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Δευτεροβάθμια, διάρκεια (λεπτά): 60

580.11-10-2017 στις 17:00 Νέο ψηφιακό υλικό για όλες τις ηλικίες του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Πρωτοβάθμια, διάρκεια (λεπτά): 60

581.29-06-2017 στις 20:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

582.26-06-2017 στις 19:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

583.23-06-2017 στις 21:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

584.21-06-2017 στις 13:00 Η δράση eSafety Label στην Ελλάδα, διάρκεια (λεπτά): 60

585.30-05-2017 στις 17:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

586.15-05-2017 στις 18:30 Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Καθημερινές Προκλήσεις Προοπτικές συνεργασίας Γυμνάσιο, διάρκεια (λεπτά): 60

587.15-05-2017 στις 17:00 Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Καθημερινές Προκλήσεις Προοπτικές συνεργασίας Δημοτικό, διάρκεια (λεπτά): 60

588.30-04-2017 στις 20:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60
589.26-04-2017 στις 20:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

590.26-04-2017 στις 19:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

591.30-03-2017 στις 18:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 60

592.29-03-2017 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

593.22-03-2017 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

594.15-03-2017 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

595.13-03-2017 στις 18:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

596.09-03-2017 στις 18:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

597.08-03-2017 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

598.13-01-2017 στις 19:45 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 75

599.05-01-2017 στις 19:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

600.19-12-2016 στις 15:00 Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2017 και eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

601.13-12-2016 στις 18:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 60

602.16-11-2016 στις 19:00 Ενσωμάτωση εργαλείων web 2.0 σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

603.16-11-2016 στις 17:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

604.11-11-2016 στις 15:13 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 56
605.09-11-2016 στις 17:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

606.09-11-2016 στις 15:00 Το Διαδίκτυο που θέλουμε WebWeWantEU, διάρκεια (λεπτά): 90

607.24-10-2016 στις 20:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

608.24-10-2016 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

609.08-10-2016 στις 20:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

610.26-07-2016 στις 16:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 12

611.24-05-2016 στις 21:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

612.31-03-2016 στις 21:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

613.30-03-2016 στις 21:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

614.29-03-2016 στις 17:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

615.28-03-2016 στις 15:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

616.23-03-2016 στις 18:00 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

617.22-03-2016 στις 19:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

618.16-03-2016 στις 18:00 10 Βήματα Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Επικοινωνίας σε Έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90

619.09-03-2016 στις 18:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 60

620.07-03-2016 στις 19:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

621.04-03-2016 στις 16:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

622.29-02-2016 στις 18:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90

623.26-02-2016 στις 19:30 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

624.24-02-2016 στις 18:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

625.23-02-2016 στις 18:00 Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 90

626.17-02-2016 στις 18:30 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

627.12-02-2016 στις 19:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

628.12-02-2016 στις 16:00 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 75

629.11-02-2016 στις 16:00 Γνωριμία με το νέο Twinspace, διάρκεια (λεπτά): 90

630.09-02-2016 στις 12:00 Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2016, διάρκεια (λεπτά): 120

631.05-02-2016 στις 16:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

632.03-02-2016 στις 19:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

633.03-02-2016 στις 17:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 60

634.22-01-2016 στις 18:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 90

635.18-12-2015 στις 17:00 eTwinning Live, διάρκεια (λεπτά): 60

636.16-12-2015 στις 19:00 Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

637.15-12-2015 στις 18:00 Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

638.15-12-2015 στις 16:00 Το Διαδίκτυο που θέλουμε WebWeWantEU, διάρκεια (λεπτά): 120

639.14-12-2015 στις 19:00 Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

640.29-06-2015 στις 20:00 Κριτήρια αξιολόγησης ενός eTwinning έργου, διάρκεια (λεπτά): 75

641.17-06-2015 στις 09:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

642.02-04-2015 στις 19:00 Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 120

643.24-03-2015 στις 13:23 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 120

644.21-03-2015 στις 18:48 Ενσωμάτωση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 90

645.10-02-2015 στις 15:00 Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2015: esafety και eTwinning ενώνουν τις δυνάμεις τους!, διάρκεια (λεπτά): 60 λεπτά

646.12-12-2014 στις 18:00 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ TWINSPACE, διάρκεια (λεπτά): 90 ΛΕΠΤΑ

647.05-12-2014 στις 18:00 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ TWINSPACE, διάρκεια (λεπτά): 90 ΛΕΠΤΑ

648.19-11-2014 στις 19:30 eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων στην Ευρώπη, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

649.03-11-2014 στις 19:30 eTwinning - Η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

650.29-10-2014 στις 19:00 To eTwinning για εκπ/κούς Γαλλικών, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

651.27-10-2014 στις 19:00 To etwinning για εκπ/κούς Ειδικής Αγωγής , διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

652.30-05-2014 στις 17:00 Ολοκληρώνοντας το etwinning έργο μου: χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία, διάρκεια (λεπτά): 75 λεπτά

653.07-04-2014 στις 19:30 Twinspace, Τόπος δημιουργίας και έκφρασης., διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

654.31-03-2014 στις 19:30 Desktop. Εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης, επαγγελματικής ανάπτυξης ή κάτι περισσότερο;, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

655.27-03-2014 στις 19:30 Ενσωμάτωση Συνεργατικών Δραστηριοτήτων στα eTwinning έργα, διάρκεια (λεπτά): 1.30

656.26-03-2014 στις 20:00 eTwinning.net, όχι απλά μια πύλη αλλά ένα εργαλείο, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

657.21-03-2014 στις 19:30 Γνωριμία με το eTwinning/ Επικοινωνία,Συνεργασία,Εξέλιξη, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

658.10-03-2014 στις 19:30 Γνωριμία με το eTwinning/ Επικοινωνία,Συνεργασία,Εξέλιξη, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

659.28-02-2014 στις 17:30 Γνωριμία και Εξοικείωση με την πλατφόρμα Twinspace , διάρκεια (λεπτά): 60

660.29-01-2014 στις 18:00 Τwinspace: η λειτουργία του και η αξιοποίησή του στην πραγματοποίηση των έργων eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 1.15

661.18-12-2013 στις 18:00 Τwinspace: η λειτουργία του και η αξιοποίησή του στην πραγματοποίηση των έργων eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 1.15

662.05-12-2013 στις 18:00 Twinspace: η λειτουργία του και η ενσωμάτωση διαδικτυακών εργαλείων σε έργα eTwinning, διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

663.28-11-2013 στις 19:30 Εισαγωγή στο eTwinning και παρουσίαση της πλατφόρμας twinspace., διάρκεια (λεπτά): 90 λεπτά

664.20-11-2013 στις 17:00 Εισαγωγή στο eTwinnining, διάρκεια (λεπτά): 1.30

665.13-11-2013 στις 17:00 Εισαγωγή στο etwinning, διάρκεια (λεπτά): 1 ώρα


Επιστροφή